Изкуство. 1 Общи разпоредби

IN

http://www.alfariders.com

ние се ангажираме да гарантираме поверителността и защитата на вашите лични данни като администратор на поверителност на данните, който ни предоставяте.
Тази Политика обяснява кога и защо събираме лична информация („лична информация“ и „лични данни“ се използват като идентични термини в тази Политика) за хората, които посещават нашия сайт и използват нашите услуги, как ние го използваме, за да го разкрием на други и как го пазим.
Възможно е да променим тази Политика в определени моменти, така че, моля, уверете се, че сте запознати с настоящата Политика за поверителност. Използвайки нашия сайт и услугите, предоставяни чрез него, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази политика.
Всички въпроси, свързани с тази Политика, могат да бъдат изпращани на имейл: alfariders@abv.bg
Изкуство. 2 За нас
Ние сме http://www.alfariders.com и предоставяме услуги, продукти или обща информация за нашия бизнес.
http://www.alfariders.com/

Изкуство. 3 Как събираме лична информация от вас
Получаваме информация за вас, когато използвате нашия сайт http://www.alfariders.com, например когато изпращате заявка за оферта / информация или когато заявявате, поръчвате и използвате услугите, предоставяни на сайта.
Изкуство. 4 Какъв вид лична информация събираме
Ние събираме само основни лични данни за вас, които не включват специални категории лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която събираме, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони, както и информация за това кои страници се посещават и кога.
Изкуство. 5 Защо се нуждаем от вашите данни
Трябва да знаем вашите лични данни, за да ви предоставим услугите, предлагани чрез този сайт в рамките на договор между нас във връзка с предоставянето на такава информация, както и информация, която сте поискали или изрично сте се съгласили. Няма да събираме лични данни, които не са ни необходими за горепосочените цели.

Изкуство. 6 Как да използвам вашата информация
Можем да използваме вашата информация за:
• Ние предоставяме услугите, които сте поискали, включително обработка на вашите поръчки и изпълнение на задълженията ни, произтичащи от договорните отношения между нас;
• Предоставяме нова информация, пряко свързана с услугите, които сте поискали;
• Отговаряне на запитвания и предоставяне на информация, която сте поискали, включително помощ при разрешаване на въпроси, възникнали във връзка с вашите запитвания;
• Използваме ремаркетинг чрез доверени сайтове, включително Google AdWords и Facebook;
• Търсим вашите мнения или коментари относно нашите услуги и продукти / обучения;
• Правим статистически анализи и други анализи, за да подобрим нашите услуги;
• Ние гарантираме, че запазвате интересите си при използването на нашия сайт или услуги;
• Ние Ви информираме за промени в нашите условия за ползване, политика за поверителност или нашите услуги.
Изкуство. 7 Колко дълго съхраняваме вашата информация
Ние съхраняваме вашите лични данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за съответната дейност, за която са предвидени или както е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и други приложими актове нормативни актове в Република България.
Данните, които сте предоставили за маркетингови цели, се запазват, докато не ни уведомите, че вече не желаете да получавате съответната информация от нас.
След като целите за обработка на вашите лични данни са изпълнени, ние ги унищожаваме.
Изкуство. 8 Кой има достъп до вашата информация
Няма да продаваме, наемаме или споделяме вашата информация с трети страни за маркетингови цели.
Ние можем да прехвърлим вашата информация на трети страни - доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации с единствената цел да изпълняваме задачи и да предоставяме услуги за вас от наше име.
Когато обаче използваме доставчици на услуги на трети страни, ние разкриваме само личната информация, необходима за предоставянето на услугата, и имаме договор с третата страна, която изисква тя да съхранява вашата информация, а не да я използва за вашия собствен директен маркетинг цели.
Ние няма да предоставяме вашата информация на трети страни за техните маркетингови цели, освен ако не сте поискали това или не се изисква от закона, съдебни действия или за предотвратяване на измами или други престъпления.
We work with a variety of third-party service providers to provide you with quality and reliable services. When you search for or purchase one of these services, the third-party service provider will use your information to provide you with information and fulfill the obligations that arise in connection with such services. In some cases, they will act as data administrator of your information, so we recommend that you familiarize yourself with their Privacy Policy. These third-party service providers will share your information with us and we will use it in accordance with this Privacy Policy.
Предоставянето на вашите данни на публични органи може да се извършва само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.
Комисията за защита на личните данни упражнява правен контрол върху процеса на обработка на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до регистрите на личните данни, водени от нас при законовите условия за това.
Изкуство. 9 Къде обработваме вашите данни
Всички лични данни, които обработваме, се обработват в България, но за целите на хостинга и поддръжката тази информация е в България. Третите страни нямат достъп до вашите лични данни, освен ако не се изисква от закона.
Изкуство. 10 В кои случаи ще се свържем с вас
Имате избор дали да получите информация от нас или не.
We may contact you freely when and in so far as is necessary for the performance of the services you have requested, the contractual obligations between us to provide new information directly related to the services you have requested in response to Your inquiries, for the purposes of preserving your interests in connection with the use of our site or services or on the basis of a legal requirement. We have the right to send an email newsletter from the site for which you have subscribed to the newsletter with your email address.
Няма да се свързваме с вас за маркетингови цели по имейл, телефон, текст или поща, освен ако не сте ни дали предварително изрично съгласие или комуникацията е пряко свързана с вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕО) 2016/679),
Изкуство. 11 Как можете да получите достъп, да коригирате или изтриете личните си данни
Имате право по всяко време да ни попитате:
• достъп до личните ви данни, събрани в процеса на предоставяне и използване на услугите, включително: потвърждение, че обработваме вашите лични данни, какви категории са, целите на тази обработка и получателите, на които данните се разкриват, и копие на вашите лични данни, които се обработват и техния източник;
• Коригиране на информация, която сте поискали при нас, когато тя е станала неточна или остаряла, напр. вашия имейл адрес и всякаква друга информация;
• изтриване или блокиране на личните ви данни, когато обработката не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕО) 2016/679);
• Уведомяване за такава корекция, изтриване или блокиране на третите страни, на които са разкрити личните ви данни, освен ако това е невъзможно или включва прекомерни усилия.
Действието, до което искате да осъществите достъп, коригиране, изтриване или блокиране на лична информация, е единствено по отношение на вашите лични данни. Безплатно е.
За да поискате достъп, коригиране, изтриване или блокиране на личните ви данни, които обработваме, трябва да ни изпратите писмено заявление, съдържащо:
1. име, адрес и други идентификационни данни на съответното лице;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
5. пълномощно, заверено от нотариус, когато е представено от упълномощено лице. Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.
Заявлението се изпраща на имейл: (INSERT CORRESPONDENCE EMAIL)
Ще изпълним вашето искане за достъп, корекция, изтриване или блокиране в рамките на 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в това отношение.
Ще бъдете уведомени за решението да извършите исканото действие или за отказа да го направите в съответствие със закона. Известието ще ви бъде изпратено по пощата с разписка или можете да го получите лично срещу подпис.
Член 12 Как можете да подадете възражение или жалба срещу обработването на лични данни
В предвидените от закона случаи имате право на:
• Възразявате срещу обработката на вашите лични данни, ако има законна причина за това; когато възражението е оправдано, личните данни на съответното лице вече не могат да бъдат обработвани;
• се противопоставяте на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
• да бъдете уведомени преди вашата лична информация да бъде разкрита за първи път на трети страни или използвана от ваше име за целите на предходния параграф на тази статия, като ви дава възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.
Ако искате да подадете оплакване относно начина, по който се обработват данните ви, можете да се свържете с нас на (ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ИМЕЙЛ). Ако не сте доволни от отговора ни или не вярвате, че обработваме вашите данни по законен начин, можете да се свържете с органа за защита на личните данни - Комисията за защита на личните данни.
Address: Sofia 1592, “Prof. 2 Tsvetan Lazarov
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
Имейл: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Член 13 Налични мерки за сигурност за защита на вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна
When you give us personal information, we take action to ensure that it is handled in a secure manner. The Website (Enter the SITE NAME) uses a secure communication protocol SSL certificate. HTTPS authenticates the site and the corresponding webserver on which it is uploaded. It also encrypts the client-to-server connection in two ways, providing protection against wiretapping, tampering or falsifying the content of the messages. In practice, this gives reasonable assurance that the user connects to the correct site (not a false copy), and ensures that the content of the messages between the user and the site can not be read or altered by third parties. Additional information about HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).
Нечувствителната информация (вашият имейл адрес и т.н.) обикновено се предава през Интернет и никога не може да бъде гарантирана 100% сигурност. В тази връзка, въпреки че се стремим да защитим вашата информация, ние не можем да гарантираме сигурността на информацията, която ни изпращате, а вие го правите на свой риск. След като получим вашата информация, ние полагаме всички усилия да осигурим нейната сигурност в нашите системи.
Изкуство. 14 Профилиране
Няма да използваме автоматично вземане на решения или профилиране.
Изкуство. 15 Използване на бисквитки
Както много други уебсайтове, нашият също използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки отделни пакети с информация, изпратени от организация до вашия компютър, за да ви разпознаят при вашето посещение. Те събират статистически данни за вашите действия в браузъра. Това ни позволява да проследяваме моделите на потребителския трафик, както и да разработваме статистически анализи на използването на услуги, като например времето, прекарано в уеб сайта и страниците, които посещаваме най-често. „Бисквитките“ не ви идентифицират като личност и обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уебсайта и да предоставим по-персонализирана услуга.
Съгласявайки се да използвате този сайт и неговите услуги, вие се съгласявате с използването на бисквитки, включително бисквитки на Google Analytics.
Ако предпочитате да не получавате бисквитки, докато разглеждате уебсайта или използвате имейли, форматирани в HTML, можете да се откажете. За да направите това, можете да настроите вашия интернет браузър да предупреждава, преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато ви предупреди за тяхното присъствие. Обикновено можете да намерите тези настройки в менюто „Опции“ или „Предпочитания“ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и с по-подробна информация, можете да използвате бутона „Помощ“ в менютата на вашия браузър.
Изкуство. 16 Връзки към други сайтове
Нашият уеб сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се отнася само за нашия сайт, така че ви препоръчваме да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате. Ние не носим отговорност за политиката на сигурност на други уебсайтове, дори ако използвате връзки от нашия сайт за достъп до тях.
Освен това, ако сте посетили нашия уебсайт чрез сайт на трета страна, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайтове на третата страна и ви препоръчваме да прегледате нейната Политика за поверителност.
Изкуство. 17 Прехвърляне лична информация извън Европа
Като част от услугите, които ви предоставяме, информацията, която ни предоставяте, може да бъде прехвърлена в страни извън Европейския съюз („ЕС“). Тези държави може да нямат подобни закони за поверителност като България. Изпращайки личните си данни, вие се съгласявате с такъв трансфер, съхранение или обработка. Ако прехвърлим вашата информация извън ЕС по този начин, ще предприемем подходящи мерки за сигурност, за да осигурим защитата на вашата лична информация в съответствие с тази Политика за поверителност.
Ако използвате нашите услуги, докато сте извън ЕС, вашата информация може да бъде прехвърлена извън ЕС, за да ви предостави тези услуги.
Изкуство. 18 Преразглеждане на тази Политика
Преглеждаме тази Политика редовно, за да гарантираме качествена и законна защита на Вашите лични данни. Тази политика е актуализирана последно през март 2018 г. и е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕО) 2016/679).

Този уебсайт използва бисквитки, за да ви осигури най-доброто преживяване при сърфиране.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате Политика за поверителност!